Η διαδικτυακή μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14 Μαϊου 2021, ώρα 15.30

με την ευγενική υποστήριξη της

Μετά το τέλος του Συμποσίου θα ακολουθήσει η Τελετή Αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιου Παπαδήμου.

Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της Τελετής Αναγόρευσης πατήστε